Φορτώνει...
.

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

Προτάσεις δημοτικού συμβουλίου Δρυμαλίας Νάξου για το πρόγραμμα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"


1. Εκλογή των δημοτικών συμβούλων από το σύνολο των εκλογέων του ενιαίου δήμου, με περισσότερους του ενός σταυρού.

2. Κατοχύρωση της αναλογικής εκπροσώπησης όλων των τοπικών διαμερισμάτων των καταργούμενων δήμων με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων. Σε περίπτωση αδυναμίας, ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος να είναι και δημοτικός σύμβουλος (μειοψήφησε ο Δημ/κός Σύμβουλος Δημήτρης Λιανόπουλος).

3. Όλοι οι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι να εκλέγονται με σταυροδοσία από τους δημότες, ώστε να εκφράζεται κάθε φορά η λαϊκή βούληση.

4. Να υπάρξει η δυνατότητα ορισμού ή εκλογής αντιδημάρχων και από την αντιπολίτευση, με τη σύμφωνη όμως γνώμη του συνδυασμού που ανήκει.

5. Να ορίζεται ή να εκλέγεται ένας τοπικός αντιδήμαρχος ανά Ο.Τ.Α που περιλαμβάνει οκτώ (8) τοπικά διαμερίσματα και να διευρυνθούν οι αρμοδιότητές του.

6. Να αναβαθμιστούν τα τοπικά συμβούλια και η αριθμητική τους σύνθεση να παραμείνει ως έχει- δηλαδή 3μελή, 5μελή και 7μελή συμβούλια-, σε καμιά περίπτωση να μην ισχύσει ο ένας εκπρόσωπος για τα διαμερίσματα κάτω των 500 κατοίκων, η εκλογή τους να γίνεται μέσα από ενιαίο ψηφοδέλτιο και ο πλειοψηφών τοπικός σύμβουλος να εκλέγεται πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Επίσης, τα τοπικά διαμερίσματα να μπορούν να έχουν δικό τους προϋπολογισμό, ώστε αποκεντρωμένα να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους.

7. Οικονομική ενίσχυση στους Ο.Τ.Α., ώστε να υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Απόδοση όλων των παρακρατηθέντων θεσμοθετημένων πόρων και επαναφορά του τέλους παρεπιδημούντων 2%. Η επιχορήγηση στους Ο.Τ.Α να φτάσει από το 3,3% του Α.Ε.Π. που είναι σήμερα, στο 11,5% που αποτελεί το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Αυξημένη χρηματοδότηση από τους Κ.Α.Π. για τους νησιωτικούς δήμους (σε ποσοστό 20%) και ιδιαίτερα γι’ αυτούς που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά και της νησιωτικότητας και της ορεινότητας (σε ποσοστό 30%).

9. Παραμονή των βασικών Υπηρεσιών στους υπό κατάργηση Ο.Τ.Α., υπό την εποπτεία των τοπικών αντιδημάρχων.

10. Άμεση εφαρμογή της «Διοικητικής βοήθειας στο σπίτι», του «Συνήγορου του δημότη» της κατοχύρωσης της διαφάνειας και ακριβές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για υλοποίηση της ηλεκτρονικής δημοτικής διακυβέρνησης (Κ.Ε.Π., Α.Τ.Μ., ¨Κάρτα δημότη¨).

11. Ο θεσμός του «Συνήγορου του δημότη» να αποτελείται όχι από ένα άτομο, αλλά από 3μελή επιτροπή, για λόγους αντικειμενικότητας, που θα εκλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο.

12. Αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ο.Τ.Α. με μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών.

13. Να μη συμπίπτουν οι ρόλοι του ¨θεσμικού¨ και του τοπικού αντιδημάρχου στο ίδιο πρόσωπο.

14. Η διαχείριση των πολιτιστικών χώρων και Μνημείων να περάσει στους Ο.Τ.Α. και να θεσμοθετηθούν πόροι αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

15. Το θέμα του κτηματολογίου και του χαρακτηρισμού των δημοτικών εκτάσεων να περιέλθει στις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου.

Η Ερμούπολη της Σύρου να παραμείνει έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και να αποτελέσει και την έδρα της Γενικής Διοίκησης Αιγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο του σχολίου είναι ο συγγραφέας του.